Odborné týmy

Institut regionálních informací je členěn do čtyř odborných týmů:

 • Územní plánování

Vedoucí týmu: Ing. arch. Michal Hadlač, autorizovaný architekt, znalec v oboru projektování se specializací na územní plány, člen dozorčí rady České komory architektů 

Členové týmu:

 • Ing. arch Hana Lesáková, urbanismus 
 • Mgr. Denisa Janáčová, městské inženýrství  
 • Mgr. Barbora Necidová, krajina, zeleň
 • Bc. Jakub Kura, územně analytické podklady
 • Mgr. Vladimíra Macurová, GIS

Externí spolupráce: RNDr. Milan Polednik, sociální geograf, Mgr. Tomáš Joanidis, právník

 • Krajina

Vedoucí týmu: Mgr. Barbora Necidová, geografka

Členové týmu:

 • Ing. arch. Stanislav Kovář, CSc., autorizovaný architekt, člen Jihočeské asociace pro ekologii a energetiku, člen Spolku pro obnovu venkova, člen Asociace energetických specialistů, člen spolku za obnovu architektury ARCHITERIKA a dalších organizací
 • Bc. Jakub Kura, územně analytické podklady  
 • Bc. Radmila Hadlačová, environmentalistka

Externí spolupráce: Ing. David Mikolášek, autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura, autorizovaný projektant ÚSES, Ing. Igor Kyselka, CSc., autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura

 • Znalecký ústav

Vedoucí týmu: Ing. Milada Kadlecová, specialistka na ceny bytů, tržní nájemné a prostorovou ekonomii

Členové týmu:

 • Bc. Hana Jasanská, vedoucí sekretariátu
 • Ing. Jaroslav Novotný, oceňování věcí nemovitých
 • Ing. Ladislav Pilař, oceňování věcí nemovitých
 • Ing. arch. Michal Hadlač, územní plánování, oceňování věcí nemovitých, stanovení místně obvyklého nájemného
 • Ing. Milada Májska, Ph.D., oceňování věcí nemovitých, stanovení místně obvyklého nájemného

Externí spolupráce: RNDr. Milan Polednik, oceňování věcí nemovitých, stanovení místně obvyklého nájemného

 • Hodnocení vlivů na životní prostředí SEA, EIA

Vedoucí týmu: Ing. arch. Stanislav Kovář, CSc., držitel autorizace dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (hodnocení SEA, EIA)

Členové týmu:

 • Ing. Milada Májska, PhD., specialistka na ochranu životního prostředí
 • Bc. Radmila Hadlačová, environmentalistka

Externí spolupráce: RNDr. Lukáš Merta, držitel autorizace k provádění posouzení podle §45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (hodnocení NATURA)

tisk článku     
Technické řešení a design webProgress, s.r.o.