Institut regionálních informací
... VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER

NOVINKA: Pořízení změny územního plánu zkráceným postupem "na klíč".

Máte zastaralý územní plán? Potřebujete dělat změny územních plánů zrychleným způsobem a Váš pořizovatel je zavalen mnoha jinými úkoly. Uvázlo pořizování Vašeho územního plánu nebo jeho změny na mrtvém bodě? Chybí Vám územní studie, abyste mohli rozjet novou výstavbu? Nebo se chcete jenom poradit, co dál s rozvojem Vašeho sídla? 

Stačí jen zavolat nebo napsat. Přijedeme k Vám.

Vy nám sdělíte, s čím máte problém, a my navrhneme řešení.

Urbanismus a územní plánování


Zpracování územně plánovacích dokumentací a podkladů dle platné legislativy. Pomoc při návrhu zadání či získání dotací.

Plánování krajiny


Zpracování územních studií krajiny, plánování územního systému ekologické stability a zvyšování retenčních schopností krajiny.

Vyhodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí

Zpracování hodnocení vlivu územně plánovacích dokumentací na životní prostředí a veřejné zdraví dle platné legislativy.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Zpracování dokumentací vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v souladu s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Rozvoj bydlení


Rozvoj bydlení, ceny bytů, tržní nájemné, cenové a hodnotové mapy, sociodemografické analýzy a prostorová ekonomie...

Znalecký ústav


Zpracování znaleckých posudků a  odborných vyjádření v oblasti cen nemovitostí. Výdej dat o cenách bytů a místně obvyklého nájemného.