O nás
JSME S VÁMI JIŽ OD ROKU 1999...

Institut regionálních informací je nezávislou soukromou společností, která se především zabývá územně plánovací činností, plánováním krajiny, hodnocením vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí a rozvojem bydlení. 

Institut regionálních informací je znalecký ústav zapsaný rozhodnutím ministra spravedlnosti České republiky ze dne 8. 6. 2011, čj. 303/2010-OD-ZN, do I. oddílu seznamu znaleckých ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost pro obor ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro odvětví ceny a odhady, se specializací pro oceňování majetku pro věci nemovité, a pro ekonomická odvětví různá, se specializací pro stanovení výše nájemného z bytu a úhrady za služby spojené s užíváním bytu.